• Aktuality
  • Glopolis a Síť k ochraně demokracie spouští projekt PROSECO propojující 1 000 neziskovek ve 4 zemích

Glopolis a Síť k ochraně demokracie spouští projekt PROSECO propojující 1 000 neziskovek ve 4 zemích

Glopolis spouští projekt PROSECO


V dubnu roku 2024 byl zahájen evropský projekt PROSECO, který vychází z  potřeby chránit a podporovat hodnoty a práva evropské společnosti. Jeho cílem je ve spolupráci s partnery posílit občanské organizace a podmínky pro jejich fungování v České republice, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.


Glopolis je organizace, která stojí za koordinací sítě NeoN, a nový projekt se prolíná i s našim dlouhodobým cílem: chceme odolnější občanský sektor. Projekt propojí na 1 000 lokálních nevládních organizací a 50 jejich střešních sítí v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a ve Slovinsku. Projektovým partnerem za ČR je také Síť k ochraně demokracie, člen sítě NeoN. Projekt PROSECO byl vybrán v rámci programu Evropské komise „Občané, rovnost, práva a hodnoty“ (CERV), ve kterém se svou žádostí uspělo pouze 16 % přihlášených.


Zahájili jsme jej v Praze dvoudenním setkáním všech partnerských organizací ze Slovenska, Česka, Chorvatska a Slovinska: Malý Berlín, Síť k ochraně demokracie, Crosol a Peace Institute.


Co bude úkolem v následujících 2 letech:


  • Společně monitorovat a analyzovat občanský prostor v jednotlivých zemích, zpracovávat o tom komplexní zprávy a navzájem se učit.
  • Posilovat spolupráci, dialog a sdílení dobrých praxí na místní i evropské úrovni.
  • Organizovat strategické koordinační schůzky pro sítě nevládních organizací.
  • Pořádat kulaté stoly s policy-makery o jejich podpoře právního státu, občanského prostoru a demokracie v zapojených zemích i na úrovni EU.


Těšíme se na spolupráci s partnery i Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Za podporu při přípravě i realizaci projektu děkujeme Filantropické iniciativě pro demokracii a solidaritu v Evropě – @Civitates. 

Projekt s plným názvem “Empowering Ecosystems of Civil Society Organisations in the Czech Republic, Slovakia, Croatia, and Slovenia” financuje Evropská unie. Názory vyjádřené autorem nejsou nutně názorem EU a EU ani EACEA za ně nenese odpovědnost. 

Více o programu a dalších podpořených projektech


Autor: